فیماچارت - آموزش و تحلیل بازارهای مالی

بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه چیست؟

بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه چیست؟

برطبق قانون مدنی، مهریه مالی است که در عقد ازدواج دائم به زن تعلق می‌گیرد. به محض عقد ازدواج زن مستحق مهریه می‌شود و هر نوع دخل و تصرفی که بخواهد می‌تواند در مال مورد مهریه انجام دهد. زوجه برای مطالبه مهریه می‌تواند از دو طریق، اجراییه ثبت اسناد و املاک و دادگاه خانواده اقدام کند. بهتر است قبل از هر اقدام در مطالبه مهریه از مشاوره و وکالت وکیل مهریه گروه وکلای هوداد بهره مند شوید تا با صرف کمترین زمان و هزینه مهریه را وصول نمائید.

انواع مهریه

مهریه عندالمطالبه: مهریه ای است که زوجه هر زمان که بخواهد، برای مطالبه آن می‌تواند اقدام کند.

مهریه عندالاستطاعه: مهریه ای است که در مطالبه آن از طرف زن، توانایی مالی مرد در نظر گرفته می‌شود.

مهرالمسمی : مهریه ای است که در عقد ازدواج دائم با توافق زوجین یا شخص ثالثی تعیین شده است.

مهرالمثل: در صورتیکه درعقد ازدواج دائم، مهریه تعیین نشود،زوجین می توانند بعد از عقد با  توافق مهریه را مشخص کنند. اگر نزدیکی قبل ازتعیین مهریه صورت گیرد، به زوجه مهرالمثل تعلق می‌گیرد. میزان مهرالمثل برطبق وضعیت خانوادگی زن تعیین می شود.

مهرالمتعه: در صورتیکه در عقد ازدواج دائم مهریه تعیین نشود و مرد بخواهد زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد، مهریه ای که تعیین می شود و به زن تعلق می گیرد را مهراالمتعه گویند. میزان مهرالمتعه برطبق وضعیت مالی مرد تعیین می شود. اما در مهرالمثل وضعیت خانوادگی زوجه ملاک تعیین میزان مهریه است.

شرایط اجرا گذاشتن مهریه

برطبق قانون، زن هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند. در بعضی طلاق ها مانند: طلاق خلع، مبارات و طلاق توافقی زوجه کل مهریه یا قسمتی از مهریه خود را به مرد می بخشد و طلاق می گیرد. دو راه برای وصول مهریه وجود دارد. مهریه سند لازم الاجرا است و زوجه با مراجعه به اجراییه ثبت اسناد و املاک می تواند مهریه خود را وصول نماید. همچنین زن می تواند از طریق مرجع قضایی دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده مطرح نماید. هریک از این دو روش برای مطالبه مهریه زوجه دارای مزایا و معایبی است که در ادامه بیان خواهد شد. مهریه می تواند هر نوع مال از جمله پول نقد، سکه، سند مالکیت واموال منقول و غیر منقول باشد.

قانون جدید در به اجرا گذاشتن مهریه وجه نقد

در صورتیکه مهریه وجه نقد باشد، مرد باید برطبق نرخ روز مهریه زوجه را پرداخت کند. میزان مهریه برطبق شاخص بانک مرکزی قیمت سالانه زمان مطالبه مهریه از طرف زن نسبت به سال اجرای عقد  تعیین می شود. در صورتیکه میزان مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد، دادخواست مطالبه مهریه باید در شورای حل اختلاف مطرح شود. اگر میزان مهریه بیشتر از بیست میلیون تومان باشد، زوجه می تواند از طرق اداره ثبت اسناد و املاک یا طرح دادخواست به دادگاه خانواده مهریه را مطالبه نماید.

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک

بهترین روش برای وصول مهریه از طرف زوجه اقدام از طریق اداره ثبت اسناد  املاک است. در صورتیکه مرد مال منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید مهریه را پرداخت نماید. در مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، اموال مرد قابل توقیف است. در این حالت زوجه می تواند مرد را به دلیل عدم پرداخت مهریه ممنوع الخروج کند. در اجراییه اداره ثبت به مرد ابلاغ می شود که ده روز مهلت دارد که مهریه زوجه را پرداخت نماید. در صورتیکه مرد مهریه را در مهلت قانونی  پرداخت نکند، زوجه می تواند اموالی که سند به نام مرد است را توقیف کند. بعد ازتوقیف و مزایده اموال مهریه زن توسط اجراییه ثبت اسناد به وی پرداخت و بقیه مبلغ به مرد عودت داده می شود.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

یکی دیگر از روش های مطالبه مهریه اقدام از طریق دادگاه است. در صورتیکه میزان مهریه بیشتر از بیست میلیون تومان باشد، زوجه با داشتن مدارکی مانند کارت ملی و شناسنامه، سند ازدواج و دادخواست مطالبه مهریه می تواند مهریه را از مرد وصول نماید. در این حالت جلسات رسیدگی برگزار می شود. در صورتیکه مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن می تواند از دادگاه خانواده درخواست بازداشت مرد را تقاضا کند. در صورتیکه میزان سکه بیشر از ۱۱۰ سکه باشد، مرد بازداشت نمی شود. در بعضی موارد مرد که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد، می تواند درخواست اعسار نماید. برای اثبات اعسار باید با معرفی دو شاهد مرد و گواهی در دادگاه خانواده حاضر نماید. در صورتیکه برطبق قانون اعسار مرد برای دادگاه ثابت شود، می تواند مهریه را به صورت قسط بندی به زوجه پرداخت نماید. اما اگر مرد مالی برای توقیف داشته باشد، زوجه موظف است که مال را برای توقیف مبلغ مهریه به دادگاه اعلام کند. اثبات توانایی مالی مرد برای وصول مهریه با زوجه است.

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که در اجرا گذاشتن مهریه از طرف زوجه مطرح می شود این است که اجرا گذاشتن مهریه دارای چه هزینه هایی است. اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه خانواده هر کدام هزینه های خاص خود را دارند. در اجرای مهریه از طریق اداره ثبت اسناد، زوجه به دفترخانه عقد مراجعه و درخواست صدور اجرائیه می نماید. سپس به اداره ثبت مراجعه می کند. در اداره ثبت اسناد باید نیم عشر دولتی که هزینه های اجرایی دولت است را پرداخت کند. زوجه مبلغی که برای نیم عشر دولتی پرداخت می کند، می تواند از مرد مطالبه نماید. در صورتیکه زوجه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده اقدام کند و مهریه وجه نقد باشد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. همچنین اگر در دادخواست مطالبه مهریه خواستار توقیف اموال زوج را تقاضا کند، باید هزینه دادرسی آن را نیز پرداخت کند. هزینه هایی که زوجه در وصول مهریه مانند هزینه وکیل، هزینه دادخواست و هزینه خسارات دادرسی پرداخت می کند، با حکم دادگاه می تواند از مرد مطالبه کند. اگر زوجه نتواند هزینه دادرسی در مطالبه مهریه را پرداخت کند، می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را با معرفی دو شهود مرد به دادگاه خانواده مطرح کند.

اجرای مهریه در خارج از کشور

برای مطالبه مهریه می توان ازطریق اجراییه اداره ثبت اسناد و دادگاه خانواده اقدام نمود. هریک از این روش ها دارای قوانین  و مقررات خاصی هستند. یکی از موارد در مطالبه مهریه در خصوص اجرای مهریه ایرانیان در خارج از کشور است. در صورتیکه زوجه در خارج از کشور سکونت داشته باشد، می تواند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری یا شخص ثالث مراحل اجرای مهریه را در ایران انجام دهد. زوجه برای دادن وکالت در ایران باید در سامانه میخک ثبت نام کند. سپس با مراجعه حضوری به سفارت ایران یا کنسولگری، کد رهگیری دریافت کند. همچنین به صورت حضوری وکالت نامه را امضا کند. سپس وکیل در ایران ازطرف زوجه به اداره ثبت اسناد مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کند. وکیل زوجه در خارج از کشور نیز می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه از طرف زوج در مهلت قانونی، ممنوع الخروجی و توقیف اموال مرد را درخواست کند.

وکیل متخصص وصول مهریه گروه وکلای هوداد

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات مهریه بهتر است قبل ازهر اقدام در مطالبه مهریه از مشاوره و وکالت وکیل متخصص وصول مهریه بهره مند شوید تا مراحل مطالبه مهریه با صرف کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد روش های مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه خانواده با وکیل مهریه گروه وکلای هوداد مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. همچنین گروه وکلای هوداد با داشتن بهترین وکیل طلاق و بهترین وکیل انحصار وراثت همراه شما در حل مشکلات حقوقی شماست.

با مراجعه به سایت sitevakil.com با بهترین وکلای تهران در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فیماچارت

به فیماچارت خوش آمدید

خوشحالیم که ما را انتخاب کردید

فیماچارت

به فیماچارت خوش آمدید

خوشحالیم که ما را انتخاب کردید

[theme-my-login]